Poznaj Mieszka


strona główna / dla potrzebujących / hospicjum perinatalne

HOSPICJUM PERINATALNE ŁODZI - FUNDACJA GAJUSZ ŁÓDŹ

Pod jego opieką są rodziny, u któ­rych w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu.

Hospicjum zapewni Wam ciągłą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

Wady letalne są to takie wady płodu, które – bez względu na zastosowane leczenie - nie dają szansy na przeżycie dziec­ka. Wady te często prowadzą do we­wnątrzmacicznego obumarcia płodu lub zgonu dziecka w stosunkowo krótkim okresie po urodzeniu. Do tej grupy należą między innymi nieprawi­dłowości chromosomowe np. trisomia 13 (zespół Patau), trisomia 18 (zespół Edwardsa), zespoły wad wrodzonych, wady wrodzone poszczególnych na­rządów lub układów, np. agenezja ne­rek, czy bezczaszkowie.

Na czym polega perinatalna opieka paliatywna?

Wsparcie pracowników hospicjum, które rodzice mogą uzyskać jeszcze przed urodzeniem dziecka polega na:

  • wyjaśnieniu specyfiki choroby dziecka i rokowania oraz możliwych scenariuszy postępowania,
  • zapewnieniu profesjonalnej pomocy psychologicznej,
  • omówieniu zasad opieki hospicyjnej,
  • przygotowaniu domu i wyposażenia w sprzęt niezbędny do opieki nad chorym noworodkiem,
  • zapewnieniu pomocy socjalnej i duchowej,
  • umożliwieniu kontaktu z innymi rodzicami dziecka dotkniętego wadą letalną.

Dla rodzin, u których rozpoznano lub postawiono podejrzenie wady letalnej płodu proponujemy kompleksową opiekę w trakcie ciąży:

  • konsultacje lekarza genetyka, w tym USG genetyczne płodu i badania biochemiczne,
  • konsultacje lekarza ginekologa-położnika,
  • konsultacje lekarzy pediatrów,
  • konsultacje psychologiczne.

Po urodzeniu dziecka zapewniamy rodzinie opiekę paliatywną w formie domowej lub stacjonarnej.

Pamiętaj, że nie jesteś sama i możesz na nas liczyć!

Pobierz bezpłatny poradnik dla rodziców.


Jak skierować rodzinę do hospicjum perinatalnego?

Kobiety w ciąży mogą być skierowane do hospicjum perinatalnego przez lekarzy (np. ginekolog prowadzący ciążę, genetyk) lub zgłosić się samodzielnie. Nie jest wymagane skierowanie na piśmie.

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny: + 48 722 202 288 (godz. 9-17).
Zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu z Dyrektor Zarządzającą, dr n. med. Aleksandrą Korzeniewską-Eksterowicz (+ 48 722 202 288, godz. 9-17) jeśli będą Państwo chcieli uzyskać szczegółowe informacje o zasadach funkcjonowania hospicjum perinatalnego.

Opieka i wszystkie badania są bezpłatne.

Hospicjum perinatalne funkcjonuje dzięki projektowi „Pozwól mi być - program opieki perinatalnej dla dzieci z wadą letalną w ramach uruchomienia punktu konsultacyjnego przy hospicjum domowym” finansowanemu ze funduszy norweskich i EOG, budżetu państwa oraz środków Fundacji Gajusz.

Oprócz pomocy bezpośrednio dla pacjentów, program odpowiada na potrzeby rozwoju zawodowego lekarzy, położnych i pielęgniarek, którzy na co dzień pracują z ciężarnymi. To oni są pierwszymi osobami , które przedstawiają diagnozę, opiekują się rodziną. Ich wiedza, postawa, zaangażowanie mają tu diametralne znaczenie. Dlatego w największych ośrodkach położniczych w regionie łódzkim odbędą się warsztaty szkoleniowe dla personelu medycznego.

Ponadto Fundacja prowadzi kampanię informacyjną na temat opieki nad rodziną, u której zdiagnozowano wadę letalną płodu oraz możliwości jakie daje hospicjum perinatalne. Dzięki mediom chcemy pokazać, że w tym najtrudniejszym okresie rodzina może liczyć na profesjonalne wsparcie.

Projekt trwa od 1 września 2014 roku do 30 kwietnia 2016.


Lista hospicjów perinatalnych w Polsce

Hospicja perinatalne

Fundacja Gajusz - Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, ul. Jarosława Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź
e-mail: biuro@gajusz.org.pl www.gajusz.org.pl

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, ul. Bujwida 47, 50-368 Wrocław
e-mail: biuro@hospicjum-dolnyslask.pl www.hospicjum-dolnyslask.pl

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa
e-mail: poczta@hospicjum.waw.pl www.hospicjum.waw.pl

Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC, ul. Kopernika 6, 80-208 Gdańsk
e-mail: recepcja@hospicjum.info www.hospicjum.info

Śląskie Hospicjum Perinatalne, ul. Sołtysia 59a, 40-748 Katowice
e-mail: info@hope.katowice.pl www.hope.katowice.pl

Krakowskie Hospicjum dla dzieci im. ks. Józefa Tischnera, Różana 11/1, 30-505 Kraków
e-mail: kontakt@hospicjumtischnera.org www.hospicjumtischnera.org


Organizacje pomagające rodzicom po stracie dziecka

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu, ul. Ceramiczna 18, 03-126 Warszawa  
e-mail poczta@poronienie.pl www.poronienie.pl

Stowarzyszenie Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych  ul Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa
e-mail:dlaczego@dlaczego.org.pl www.dlaczego.org.pl

Fundacja BY DALEJ IŚĆ Ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice
e-mail: info@bydalejisc.org.pl www.bydalejisc.org.pl

Fundacja PRZETRWAĆ MILCZENIE Ul Andrzeja 13, 40-066 Katowice
e-mail: info@przetrwaccierpienie.org.pl www.przetrwaccierpienie.org.pl

Fundacja PO PIĄTE Sławsko95b/1, 76-100 Sławno
e-mail: sekretariat@popiate.pl www.popiate.pl

Fundacja BRACTWO MAŁYCH STÓPEK Pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, 71-622 Szczecin
e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl www.dlazycia.info

Fundacja RODZIĆ PO LUDZKU Ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa
e-mail: fundacja@rodzicpoludzku.pl www.rodzicpoludzku.pl

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia Ul. Nowogrodzka 42/3, 00-695 Warszawa
e-mail: kontakt@dzienzycia.pl www.dzienzycia.pl

Fundacja GŁOS DLA ŻYCIA UL. Forteczna 3, 61-362 Poznań
e-mail: fundacja@glosdlazycia.pl www.glosdlazycia.pl

Fundacja S.O.S Obrony Poczętego Życia Ul. Nowolipie 9/11 lk.75, 00-150 Warszawa
e-mail: biuro@fundacjasos.pl www.fundacjasos.pl


Perinatal palliative care (PPC) is a completely new field of pediatric palliative care. PPC applies to situations in which prenatal diagnosis suggests serious, untreatable pathology of the foetus. PPC of the whole family starts during the pregnancy and continues through the labour and after the baby is born.

Our actions always support life – no matter how long it is going to be. In many cases children with lethal defect are treated with severe medical procedures and they die in hospital. Home based PPC is therefore an alternative for those families who did not take up the option of terminating the pregnancy and want to protect their child from suffering and risky medical procedures. In case of perinatal diagnose of lethal disorder and parents’ decision of giving birth, in optimal conditions the decision about having palliative care should be made before labour. Such procedure is a resultant of parents/guardians and consultative specialists team decisions. Multidisciplinary care offered by the home hospice team gives the families a chance to experience calm and intimate ending of their child’s life. The particular element of perinatal hospice is psychological care which begins in the moment of unsuccessful perinatal diagnose. The main aim of this project is the improvement of availability of PPC thanks to establishing the first in central Poland and the second nationwide perinatal hospice. The specific objective is to increase the number of patients of Palliative Care Center for Children and extending its activity of care before labour.


banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski