strona główna / pomóż teraz / Księżniczka Jagienka

WESPRZYJ FUNDACJĘ GAJUSZ

NUMER NASZEGO KONTA:

SWIFT/BIC kod: PKOPPLPW Pekao 80 1240 1545 1111 0010 6257 1028

Konta walutowe - IBAN: PL SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPWEURO 86 1240 1545 1978 0010 7080 9139USD 93 1240 1545 1787 0010 7080 9445GBP 94 1240 1545 1789 0010 7080 9618CHF 43 1240 1545 1797 0010 7211 1003

KSIĘŻNICZKA JAGIENKA

Księżniczka Jagienka

UWAGA! Z ostatniej chwili!

6 lutego NFZ odmówił pokrycia kosztów leczenia Jagienki.

7 lutego kancelaria Fortak&Karasiński zgodziła się bezpłatnie zaskarżyć decyzję NFZ. Jednak tego typu sprawy trwają nawet kilka lat... Wierzymy, że prawnicy ją wygrają, co pozwoli ocalić jakieś inne dziecko.

Zastanawiamy się, jak to możliwe, że instytucja, która utrzymuje się ze składek pacjentów, może bezkarnie skazywać ich na śmierć?!

31 marca Jagienka musi rozpocząć leczenie w Paryżu. To jest ostatnia szansa naszej Księżniczki! 

Dzięki Wam zebraliśmy już na ten cel ponad 500 000 zł, ale w związku z odmową NFZ, potrzebujemy jeszcze 500 000 złotych na pokrycie kosztów leczenia Jagienki. ​

 

Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w ratowaniu życia 7-letniej Jagienki! Dziewczynki, której choroba towarzyszy od dnia urodzin. Jagienka jest prawdziwą księżniczką, ma maniery damy, urodę modelki, ale i wielką mądrość i wrażliwość, która nawet dorosłych potrafi wprawić w zakłopotanie. Ciągle o czymś marzy i nigdy się nie poddaje. Uwielbia tańczyć i wierzy, że kiedyś wybierze się na dyskotekę ze swoją najlepszą przyjaciółką Antoniną. Ot tak po prostu, jak dziewczynka w jej wieku. 

Kto waży życie? 

Nazywam się Tisa Żawrocka. Jestem mamą chłopca, który jako niemowlę przez rok walczył o życie. Dlatego wiem, z czym mierzą się rodzice chorych dzieci. Wiem, jak szybko bije serce przerażonej matki i jaki czuje ból, kiedy znów odbiera złe wyniki badań. Od 19 lat prowadzę Fundację Gajusz – z wdzięczności i radości, że mój syn przeżył. To nie dzieci wybrały chorobę, to choroba wybrała je. Fundacja Gajusz sprawia, że w tej nierównej walce mali pacjenci i ich rodziny nie są sami. 

Nie mogę i nie chcę biernie przyglądać się opieszałości instytucji państwowych, takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia, który uznał, że Mała Księżniczka zasługuje na śmierć – odmówił pokrycia kosztów jej leczenia. Nie macie pojęcia, ile takich wyroków śmierci wydano na małych pacjentów w Polsce. Egzekucję zleca się postępującej chorobie. Błagam, zmieńmy to, ale najpierw ocalmy Jagienkę!

Dziewczynka choruje na kruchość kości. W Polsce nikt nie potrafi jej pomóc, ale znaleźli się francuscy specjaliści, którzy są gotowi podjąć się leczenia Jagienki w Paryżu. Nie wiemy, ile to będzie kosztowało. Szacujemy koszty na ok. milion złotych, plus pieniądze niezbędne na sfinansowanie półrocznego pobytu we Francji.  Czas jest największym wrogiem Jagienki. Maleńka oddycha coraz gorzej, a każda infekcja zagraża jej życiu. Zmiany wynikające z niedotlenienia organizmu mogą być nieodwracalne. 

Paryscy lekarze już od czerwca czekają na dziewczynkę i jej mamę. Ponowna konsultacja w Paryżu przewidziana jest na 31 marca. Od razu trzeba rozpocząć leczenie, które polega na rozciągnięciu kręgosłupa metodą trakcji z zastosowaniem specjalnej kamizelki oraz gorsetowego gipsu w celu stabilizacji ciała i poprawy wydolności oddechowej. W przyszłości umożliwi to przeprowadzenie operacji korekcyjnej kręgosłupa. 

Bez tego leczenia Jagienka się udusi!


Kto ratuje jedną Jagienkę, ten ratuje dwa światy – dziewczynki i jej mamy. 

Zróbcie przelew i znajdźcie kilka osób, które jeszcze nie wiedzą, że trzeba pomóc. 

Proszę, bo Ona chce i może żyć. Ale sama tej wojny nie wygra…

 

Indywidualny numer subkonta Jagienki:

26 1240 6960 7390 0003 0100 0000

 

*Angielska wersja znajduje się niżej. / The English version is below.

Wpłaciło: 4023 osób / osoby
529856.00 zł (52.99%)
Potrzebne jeszcze: 470144.00 zł

ENG - Princess Jagienka

THE LATEST NEWS

6 Feb. The Polish National Health Fund denied financing Jagienka’s treatment.

7 Feb. the lawyer’s office Fortak&Karasiński helped us (free of charge) to sue this decision. But the fact is that we will probably be waiting for the sentence even a few years. We strongly believe that we will win and that it will be helpful for other children in the future.

How is it possible that the institution we pay for may issue a death sentence?!

 

On the 31st of March Jagienka has to start her treatment in Paris. This is the last chance for our Little Princess!

 

Thanks to your generosity we have already collected over 500 000 PLN, but because of the Polish National Health Fund’s decision we need 500 000 PLN more to cover all the expenses.

 

Let’s save the life of 7-year-old Jagienka! A girl who has been fighting a disease since she was born. Jagienka is a real Little Princess. She acts like a lady, has the beauty of a model, incredible wisdom and sensitiveness that can make even adults feel confused. She constantly dreams and never gives up. She loves dancing and believes that one day she will go to the disco with her best friend, Antonina, just like a girl her age.

Who decides about life?

My name is Tisa Żawrocka. I am the mother of a boy who fought for his life for a year when he was an infant. That is why I know what the parents of sick children have to endure. I know how fast the heart of a frightened mother beats and how painful it is to receive bad results again. I have been running the Gajusz Foundation for 19 years now – because of my gratitude and happiness that my son is alive. These children did not choose their diseases – it’s the diseases that chose the children. The Gajusz Foundation makes sure that little patients and their families are not left alone.

I cannot and do not want to just look at public institutions’ indolence, such as The Polish National Health Fund, which decided that our Little Princess deserves to die – by denying financing her treatment. You have no idea how many death sentences of this kind have been issued in Poland. The final execution is performed by the proceeding disease. I’m begging you – let’s change this – but first let’s save Jagienka!

The girl suffers from Brittle Bone Disease. There is nobody in Poland who can help her but there are specialists from France who are ready to treat her in Paris. We do not know what the total cost will be yet. It will probably be around 250 000 EURO plus covering the cost of staying in France for 6 months. Time is the biggest enemy of Jagienka. Our Little Princess is hardly breathing and even small infections are a threat to her. The changes in her body connected with oxygen deficiency might be irreversible.

The doctors from Paris have been waiting for the girl and her mother since June. The next medical consultation is going to be held in Paris, 31 March. The treatment, which is connected with spine spreading with the use of a special vest, must start immediately. The aim is to improve Jagienkas’ cardiorespiratory function. This will allow her to undergo another spine operation in the future. Without this treatment Jagienka will suffocate!

Who saves Jagienka, saves two worlds – the girl’s and her mother’s.

Donate now and find a few people who do not know yet that we need help.

I am asking you for this support because Jagienka wants to and can live. But she will not win this war alone…banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski